Fastighets- och byggnadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910 - Texttabeller

Genre
Statistik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1918 Finland, Helsingfors