Fataburen 1884-1989 - systematisk bibliografi, sakregister, författarregister

Författare
(Redaktion: Bo G Nilsson, Berit Nordin, Bengt Nyström.)
Genre
Index, Bok, Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museet, Bohusläningen 1991 Sverige, Stockholm, Uddevalla 204 sidor. ill. 22 cm