Fates and Furies

Författare
Lauren Groff
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin USA 2016 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 20.2 cm 978-0-7352-1541-2
Random House UK 2016 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 389 sidor 19.6 cm 978-0-09-959253-2
Riverhead Books 2015 New York, New York 390 sidor. 978-1-59463-447-5, 978-0-399-18407-9
William Heinemann 2015 Storbritannien, London 389 pages 24 cm. 978-1-78515-014-2
Riverhead Books 2015 New York, New York 390 sidor 24 cm 978-1-59463-448-2