Father Involvement in Young Children’s Lives - A Global Analysis

Författare
Jyotsna. Pattnaik
(Edited by Jyotsna Pattnaik.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Netherlands, Imprint: Springer 2013 Nederländerna, Dordrecht XXI, 351 sidor. 15 illus. digital. 978-94-007-5155-2