Fattighusliv i ensamhetsslott - Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt

Författare
Margareta Wersäll
(Margareta Wersäll.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, Elanders Gotab 2006 Sverige, Uppsala, Stockholm 263 sidor. ill. 25 cm