Faust-Brevier - mit 2 Schattenbildern

Författare
Johann Wolfgang von Goethe
(Johann Wolfgang von Goethe. Hrsg. von Emil Pirchan. Eingel. von Oskar Walzel)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bong c 1917 Tyskland, Berlin u. a. X S., 121 Bl Frontisp., Ill 8o