Favoriter - ett urval skönlitterära texter om livsfrågor, för barn och ungdom

Författare
(Saml. av Ying Toijer-Nilsson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum, H. Ohlsson 1978 Sverige, Stockholm, Lund 188 sidor. : ill. 23 cm