Feed-forward control and dynamic modelling in temperature control of buildings

Författare
Mohsen Soleimani-Mohseni
(Mohsen Soleimani-Mohseni.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2002 Sverige, Göteborg x, 111 sidor. ill.