Feedforward and feedback - an attempt to influence the attractiveness of bets

Författare
Håkan Andersson, fil. dr
(Håkan Andersson, Mats Björkman, Jozef Kozielecki)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Umeå univ. 1976 Sverige, Umeå 17 sidor. : diagr. 30 cm