Fel, Fehler, erreur! - om fel i inlärarspråk och deras betydelse för språkinlärningsforskningen

Författare
Eva Larsson Ringqvist
(Eva Larsson Ringqvist, Lena Pettersson, Christina Rosén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högsk. 1995 Sverige, Växjö 51 sidor.