Fem års arbeten på Vallby 2:12 - upprustning och förnyelse 1998-2002 : antikvarisk kontroll : Vallby 2:12 (f d 2:4), Rytterne socken, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås 19 sidor. : ill. 975021-5-4 (Invalid)