Fem berättare i VIP-rummet

Författare
(Lotta Bonthelius ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mediekonsult Sören Larsson AB 1992 Sverige, Sollentuna 23 sidor. 30 cm 91-87438-06-2