Fem dagar i Elberfeld hos Krall och hans hästar

Författare
Olof Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska Samfundet 1913 Sverige, Stockholm 32 sidor.