Fem generationers hem - bilder från en försvunnen gård i Västervik

Författare
Malin Åslög Dahlgren
(Malin Åslög Dahlgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
M.Å. Dahlgren, Ekblad 1996 Sverige, Västervik, Västervik 176 sidor. ill. (vissa i färg), kartor 24 cm