Fem målare - Göran Dahl, Martin Engström, Rolf Hansson... : Borås konstmuseum, 27/2-3/4 1983

Författare
Borås konstmuseum
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Borås konstmuseum 1983 Sverige, Borås [10] sidor. : huvudsakligen ill.