Fem pjäser för amatörteaterbruk 1

Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Författarförl. i samarbete med ABF och Brevskolan, Bohusläningen 1977 Sverige, Stockholm, Uddevalla 200 sidor. 20 cm