Fem pjäser

Författare
Marianne Lindberg De Geer
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Orosdi-Back 2012 Sverige, Stockholm 325 sidor. 21 cm 978-91-86593-35-3