Feminism och jämställdhetssträvanden i religioner i världen

Författare
(Redaktörer: Bodil Liljefors Persson, Nils-Åke Tidman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR, Föreningen Lärare i religionskunskap 2017 Sverige, Sverige, Sverige 108 sidor