Femisk leptit och slirgnejs - slirgnejsproblemet i belysning av förhållandena inom Stockholms skärgård och det sörmländska granatgnejsområdet

Författare
Nils Sundius
(N. Sundius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1947 Sverige, Stockholm 50 sidor., 2 kartbl. : ill., diagr.