Fermentation microbiology and biotechnology

Författare
(Edited by E.M.T. El-Mansi ... et al..)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CRC Press c2012 Florida, Boca Raton, FL xix, 535 sidor. ill. 26 cm. 978-1-4398-5579-9