Festskrift utgiven med anledning av Skogshögskolans 100-årsjubileum - 1828-1928

Författare
(Red.: Torsten Lagerberg ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1928 Sverige, Stockholm 678 sidor. ill., diagr., kartor, tab.