Festskrift

Författare
Nils Antoni
(Red. av R. Bringel, E. Kugelberg, Sten Lagergren ...)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
E. Munksgaard 1947 Sverige, Copenhagen xiv,(2),395s.,(1) pl.-bl. : Ill