Fibre metal laminates - an introduction

Författare
(Edited by Ad Vlot and Jan Willem Gunnink.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kluwer cop. 2001 Nederländerna, Dordrecht, London viii, 527 sidor. ill. 25 cm
Kluwer Academic Publishers cop. 2001 Nederländerna, Dordrecht, Boston viii, 527 sidor. : ill 25 cm. 1-4020-0038-3, 978-1-4020-0038-6
Kluwer Academic Publishers 2001 Nederländerna, Dordrecht, Boston viii, 527 sidor. : ill 25 cm. 1-4020-0038-3, 978-1-4020-0038-6