Filimers äventyr

Författare
Bengt Nylund
(Bengt och Martin Nylund bearb. av Johan-Olof Eriksson ill. av Karl-Gustav Söderström.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1959 Sverige, Stockholm 111 sidor. ill.
Diakonistyr. 1930 Sverige, Stockholm 120 sidor. : ill.