Filip Collin: Kejsarens gamla kläder. Återutgivning av text från 1949

Författare
Frank Heller
Genre
Roman, Deckare & spänning, E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförlaget Klassiska deckare nnnn 978-91-7863-437-8