Filmanalys - en introduktion

I denna bok presenteras grundbegreppen i modern filmanalys i form av fyra ”modellanalyser”. Dessa utgår från olika typer av tolkningsperspektiv, och behandlar skilda genrer och historiska perioder. I det första kapitlet tillämpas berättarteori, tematisk analys och sociologisk närläsning på den amerikanska filmen Independence Day (1996). I det andra kapitlet fokuseras mottagandet av en svensk stumfilm, Ingeborg Holm (1913), en film som väckte stor debatt om svensk socialvård.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Lars Gustaf Andersson
(Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, eLib distributör 2010 Sverige, Lund, Stockholm 114 sidor. 978-91-44-06525-0
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1999 Sverige, Lund, Lund 114 sidor. 23 cm 978-91-44-00802-8