Filminstitutet 25 år

Författare
Bengt Forslund
(Text: Bengt Forslund bildurval och produktion: Gun Hyltén-Cavallius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filminstitutet, Tryckeri AB Småland 1988 Sverige, Stockholm, Jönköping [12] sidor. ill.