Filminstitutet som filmproducent 1964-1994 - 30 års avtalsdirektiv & vd-mödor

Författare
Bengt Forslund
(Bengt Forslund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska filminstitutet 1995 Sverige, Stockholm 138 sidor. ill.