Filosofia - WSOY

Författare
Esa Saarinen
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 1994 Finland, Porvoo 300 sidor.