Filosofisk disputation om jagten - i Uppsala under presidium af ... Magister Matthias Steuchius ... till offentlig granskning ...framställes af Jonas Gallerius

Författare
Matthias Steuchius
(Öfvers. från latinet af Gösta Bergman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1918 Sverige, Linköping