Fina fisken

Författare
Hans Lidman
(Hans Lidman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askild & Kärnekull, Centraltr. 1976 Sverige, Stockholm, Borås 168 sidor., [4] pl.-bl. ill. 23 cm
Saga Egmont nnnn 168 sidor. 978-87-26-65431-8