Final program

Författare
European Society of Ophtalmology
(Xii Congress of the European Society of Ophtalmology, Stockholm, Sweden, June 27-July 1, 1999 secretary general Nils O Rehn)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Congrex 1999 Sverige, Stockholm 224 sidor.