Financial Management and Accounting in the Public Sector

Författare
Gary. Bandy
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Taylor & Francis Group 2023 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Milton
Routledge 2011 England, Abingdon, Oxon, New York, NY xvii, 283 sidor. ill. 24 cm. 978-0-415-58831-7, 978-0-415-58832-4, 978-0-203-80783-5
Taylor & Francis 2011 USA, Hoboken 1 online resource (305 sidor.) 978-1-136-66458-8
Taylor & Francis Ltd 2011 Utgivningsland okänt / Ej specificerat