Financial modeling - an introductory guide to Excel and VBA applications in finance

Författare
Joachim A. Häcker
(Joachim Häcker, Dietmar Ernst.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan ©2017 Storbritannien, London lxiii, 956 pages illustrations 25 cm. 978-1-137-42657-4
Palgrave Macmillan UK, Imprint: Palgrave Macmillan 2017 Storbritannien, London LXIII, 956 sidor. 826 illus. online resource. 978-1-137-42658-1