Fingret på voteringsknappen, Bilagor - sex partier och miljön i riksdagen 1988-1991

Författare
Sindre Magnusson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturskyddsfören. 1991 Sverige, Stockholm 143 sidor.