Fingret på voteringsknappen - sex partier och miljön i riksdagen 1988-1991

Författare
Sindre Magnusson
(Sindre Magnusson, Magnus Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturskyddsfören. 1991 Sverige, Stockholm 19 sidor. 30 cm
Svenska naturskyddsfören., Nykopia 1988 Sverige, Stockholm, Stockholm 100 sidor. tab. 30 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan