Finland kämpar - ett finskt reportage

Författare
Sven Svenson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
De ungas förl. 1942 Sverige, Stockholm 121,(1)s : Ill