Finland

Författare
Harald Wieselgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verdandi 1908 Sverige, Stockholm 52 sidor. + 1 karta
Bonnier 1891 Sverige, Stockholm 40 sidor.