Finlands basidsvampar - i urval beskrifna

Författare
P. A. Karsten
(Af P.A. Karsten)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1899 Finland, Helsingfors 186 sidor., [ix] pl.-bl.
1884 Finland, Helsingfors 118 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan