Finlands frihetskrig skildrat av deltagare D. 4, Tiden intill den vita offensiven

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildt 1924 Finland, Helsingfors 458 sidor. : ill.