Finlands historia 1

Författare
(Torsten Edgren, Lena Törnblom.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildt 1992 Finland, Esbo 437 sidor. ill. (vissa i färg), faks., kartor