Finlands historia 3

Författare
(Matti Klinge.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildt 1996 Sverige, Esbo 511 sidor. ill. (vissa i färg), kartor (vissa i färg)