Finlands mögelsvampar (Hypomycetes Fennici)

Författare
P. A. Karsten
(Af P. A. Karsten)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1892 Finland, Helsingfors s. 343-534