Finlandssvenska noveller - en antologi

Författare
(Sammanst. av Merete Mazzarella och Helena Solstrand.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1975 Finland, Helsingfors 217 sidor. 20 cm