Finnas till

Författare
Sivar Arnér
(Sivar Arnér omslag och omslagsvinjetter av Lenke Rothman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm 233 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-41349-6