Finnmark 1940

Författare
Ida Nystrøm
(Ida og Jürgen Nystrøm.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1982 Norge, Oslo 99 sidor. ill.