Finnmark under hakekorset - "Festung Finnmark"

Författare
Thorbein Gamst
(Th. Gamst)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Agdin 1984 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Arendal 226 sidor. : ill. 82-7360-000-9