Finnmark - land og folk

Författare
Bjarne Hofseth
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Norge, Oslo 59 sidor. : ill.