Finnmark - en økonomisk analyse

Författare
Hans Luihn
(Utarbeidet av Hans Luihn med förord ac Gunnar Bråthen)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbeidsdirektoratet 1952 Norge, Oslo 71 sidor.