Finnmark

Författare
Ragnar Eriksen
(Utgitt av Finnmark fylkeskommune tekst og billedutvalg: Ragnar Eriksen og Anstein Mikkelsen)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fylkeskommunen 1986 Norge, Vadsø 106 sidor. : ill. 82-991380-0-0